Wat is sociale impact meten?

impact meten startersgids

Gijs van Beusekom

14-3-2023

Samenvatting

Door het meten van je impact kun je de aannames die je doet over jullie beoogde positieve invloed (impact) vangen in concrete gegevens. Deze gegevens vang je aan de hand van outputs en onderzoek. De impact gegevens kun je gebruiken om te leren en te communiceren. Impact meten is onderdeel van het impact management proces.

Voor een sociale organisatie is de positieve invloed (impact) op de maatschappij het bestaansrecht van de organisatie.

Vaak heb je als sociale ondernemer een duidelijk voorgevoel over je positieve impact: wij doen iets goeds voor de wereld. Dat is een bewonderenswaardige streven, maar hoe weet je of je daadwerkelijk een positieve impact hebt? En hoe groot is die impact? Wat kun je doen om die impact te vergroten? Dat zijn vragen waar je met het meten van je impact een antwoord op kunt formuleren.

Impact meten betekent dat je de aannames die je doet over jullie beoogde positieve invloed probeert te vangen in concrete cijfers en metingen.

Plannen, doen en leren

Impact meten gaat niet zozeer over harde bewijzen, maar over een proces dat je onderdeel maakt van je bedrijfsvoering. Het is een doorlopend proces van plannen, doen en leren.

Het uiteindelijke doel is niet dat je bewijst dat je een positieve impact hebt en anders maar beter kunt stoppen. Het gaat erom dat je laat zien waarom je meet, wat je meet, wat de resultaten zijn en, wat mij betreft het belangrijkste: wat je hebt geleerd en hoe je dit verwerkt in je toekomstige (meet) plannen.

Wat is impact?

In de bovenstaande alinea is het woord al een aantal keer gevallen en het lijkt voor zich sprekend, maar wat is impact eigenlijk?

Impact is een ander woord voor de positie invloed die jullie social organisatie heeft op de maatschappij.

Door je impact te meten kun je onderzoeken en communiceren in welke mate er een toegevoegde waarde (impact) ontstaat door de activiteiten van jullie organisatie.

De mate waarin er impact ontstaat door (toedoen van) jullie activiteiten is een wezenlijk onderdeel van impact meten. Dit concept wordt gevangen in het woord attributie.

Attributie fungeert als realiteitscheck. Het zorgt ervoor dat je probeert om impact te meten en claimt die zo direct mogelijk aan jullie activiteiten kan worden toegeschreven. En wanneer je impact claimt die niet direct aan jullie activiteiten kan worden toegeschreven communiceer je zo transparant mogelijk over jullie geschatte attributie.

Hoe kun je impact meten?

Impact meten doe je in essentie op twee manieren:

  1. Door het bijhouden van outputs.
  2. Door onderzoek te doen.

Het bijhouden van outputs houdt in dat je ergens noteert (bijvoorbeeld in impact meetsoftware) hoeveel concrete zaken er uit je activiteiten voortkomen. Wanneer je bijvoorbeeld een training Ondernemersvaardigheden organiseert voor statushouders kun je bijhouden hoeveel mensen er aan de training deelnemen. Het aantal deelnemers is in dit voorbeeld de output.

Als de sociale organisatie die bovenstaande training organiseert wil meten wat het effect is van de training op de deelnemers kunnen ze een onderzoek doen. Bijvoorbeeld aan de hand van een vragenlijst kunnen ze achterhalen of de ondernemersvaardigheden van de deelnemers hoger waren na afloop van de training in vergelijking met de hoogte van de ondernemersvaardigheden voorafgaand aan de training.

En dan?

Wanneer je concrete impact gegevens hebt verzameld kun je deze gegevens op inzetten om van te leren en om te communiceren.

In dit artikel lees je meer over het waarom van het impact meten.

Impact management

Impact meten is onderdeel van impact management. Zoals ik hierboven benoemde is impact meten geen eenmalige activiteiten, maar een doorlopend proces van plannen, doen en leren. Impact meten valt onder het doen gedeelte van dit proces.

Naast het meten van impact bestaat impact management grofweg uit de volgende onderdelen:

  • Contextanalyse maken.
  • Theory of change opstellen.
  • Meetplan maken.
  • Impact meten.
  • Onderzoeksgegevens analyseren.
  • Leren en plannen.
  • Impact communiceren.

Als je benieuwd bent naar alle stappen uit het impact management proces kun je hier meer lezen.